2016-06-13

Kierownictwo Zespołu Szkół nr 1


Ewa Głuchowska - dyrektor szkoły
Agnieszka Rykowska - wicedyrektor

Stanisław Urban - wicedyrektor

Ewa Litewka - wicedyrektor

Pedagog szkolny:
Monika Gołębiowska-Łaska

Psycholog Szkolny:

Dagmara Biernacka-Wilomska

Administracja szkoły:
Małgorzata Gadomska - Sekretarz szkoły
 Eliza Okońska- Referent d/s administracyjnych
Sławomir Kucharzak - Kierownik gospodarczy

Marta Białecka - Główna księgowa

Joanna Burdecka - Referent


Internat:
Małgorzata Muniowska - Kierownik internatu

Jarosław Płuciennik - Wychowawca internatu

Joanna Kierszak - Wychowawca internatu
Jacek Awdejuk - Wychowawca internatu

Adianna Osmycka - Wychowawca internatu
Robert Osmański - Wychowawca internatu 

Andrzej Szacherski - Wychowawca internatu
Marek Witczak - Intendent
Krzysztof Gadomski - Magazynier/kierowca

 

Zespół Szkół nr 1
ul. Sienkiewicza 8
09-100 Płońsk
tel./fax (23) 662-29-87
e-mail: poczta@zs1plonsk.pl
Godziny pracy Dyrektora szkoły
800 - 1600

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się